0 položek v košíku za 0 Kč

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávajícím (dále jen “Prodávající”) se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu BarevneTonery.cz, BEA-INTEROBCHOD s.r.o., Řadová 1119, Orlová - Poruba, 735 13, IČ: 49607553.

1.2. Kupujícím (dále jen “Kupující”) se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník kupující zboží na internetovém obchodě BarevneTonery.cz

 2. Objednání zboží

2.1. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům.

2.2. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

2.3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.4. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladu na dopravu a balné ve výši třista korun českých. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.

2.5. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

2.6. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě BarevneTonery.cz (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.

3. Odsoupení od kupní smlouvy

3.1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi přes internet či jiným způsobem umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

3.2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14 ti dnů doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

3.3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30 ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.

4. Dodací lhůta

4.1. Obvyklá dodací lhůta je 1-3 pracovní dny, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás informovat (telefonicky nebo e-mailem) a navrhneme nejbližší reálný termín dodání zboží. V tomto případě je termín dodání dle dohody obou stran.

5. Dodání zboží

5.1. Objednávky zboží skladem přijaté do 15:00 jsou expedovány následující pracovní den.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech: a) hodnota objednaného zboží překročí částku 4000 Kč vč. DPH, b) jedná se o specifické zboží na zvláštní objednávku.

6. Způsob platby a dodání zboží

6.1. Při osobním odběru zboží v kamenném obchodě prodávajícího v Orlové na ulici Řadová 1119, 735 13 se neúčtuje cena dopravy.

6.2. Cena poštovného při dodání Českou poštu je jednotná a to 95,- Kč vč. DPH (při váze zásilky do 5kg). Při nákupu nad 4.500,- včetně DPH je poštovné a balné zdarma (při váze zásilky do 5kg).

6.3. V případě, že hmotnost zásilky překročí 5kg je cena poštovného stanovena dle ceníku České pošty.

6.4. Všechny ceny uváděné v e-shopu prodávajícího jsou včetně DPH.

7. Reklamace

7.1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu BarevneTonery.cz.

8.2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno.

8.3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

8.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 13.3.2013.

V Orlové dne 13.3.2013
BEA-INTEROBCHOD s.r.o.